Accueil / Groep / Onze strategie

Meer technologie dichter bij de mensen

Digitale gezondheid en interoperabiliteit
staan centraal in de projecten en innovaties van de Equasens Groep

De Equasens Groep ondersteunt professionele zorgverleners bij de transformatie van hun beroepsactiviteit.

De zorgsector moet vandaag zowat overal in Europa een antwoord zien te vinden gelijkaardige uitdagingen: de coronacrisis, de vergrijzing en de toenemende vraag naar zorg, nieuwe markten, de digitale gezondheid, digitalisering van het zorgtraject, lokale regelgeving, almaar hogere eisen van de patiënt, rentabiliteits- en prestatiedoelstellingen, nieuwe beveiligingsvereisten, enz.

De zorgsector ondergaat dan ook ingrijpende veranderingen en staat voor een grote, welbekende uitdaging: garanties bieden op een goed gecoördineerd, continu en traceerbaar zorgtraject om zo ons zorgsysteem nog efficiënter te maken. Met name op het gebied van e-gezondheidszorg ontstaan er nieuwe initiatieven die op deze veranderingen inspelen.

Onze innovatieve oplossingen om gezondheidsgegevens te delen en te beveiligen zorgen ervoor dat gezondheidswerkers makkelijker informatie met elkaar uitwisselen, de patiënten medisch beter worden opgevolgd, en oudere patiënten langer gezond, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, dankzij verbonden, veilige, gebruiksvriendelijke oplossingen op maat van ieders omgeving.

Denis SUPPLISSON
Directeur Général du Groupe Equasens

Elke patiënt ontmoet regelmatig een brede waaier aan gezondheidswerkers en paramedici, in verschillende omgevingen: in de apotheek, de dokterspraktijk, paramedische praktijk, thuis, in het ziekenhuis of in het woon- en zorgcentrum.

Een goede interactie tussen al deze professionele zorgverleners is van essentieel belang: om veilige zorgverlening te garanderen of de naleving van doktersvoorschriften te bevorderen, om de uitwisseling en analyse van gezondheidsgegevens te vergemakkelijken, maar ook om de toegang tot zorg, vaccinatie of preventie te vergemakkelijken, om onderbrekingen in de zorg voor de patiënt te vermijden of om problemen die het moeilijk maken om de patiënt langer thuis te laten wonen, te voorkomen, of om een beroep op spoedeisende hulp of op een ziekenhuisopname te vermijden of uit te stellen.

Gewoonweg voor een betere gezondheid en een beter welzijn van de patiënt

We zien het als onze taak om gezondheidswerkers, patiënten, gebruikers, klanten, partners of medewerkers méér technologie te bieden en hun leven zo gemakkelijker te maken. Elke dag brengen onze teams dit engagement in de praktijk door mee te werken aan volksgezondheidsprogramma’s, door het de spelers in de zorg makkelijker te maken informatie met elkaar uit te wisselen en door gebruikers en patiënten innovatieve oplossingen te bieden binnen een beveiligd technisch kader dat voortdurend met zijn tijd mee evolueert.

Grégoire de Rotalier
Directeur Général Délégué du Groupe Equasens

PandaLab : een compleet ecosysteem

PandaLab biedt een brede waaier van software en diensten aan voor professionele zorgverleners, zorginstellingen en patiënten.
PandaLab beoogt de uitwisseling en betere coördinatie tussen de gezondheidsactoren te bevorderen.
PandaLab is een open ecosysteem dat een antwoord biedt op verschillende uitdagingen: een vlottere toegang tot zorg, een betere zorg voor de patiënt in alle stadia van zijn zorgtraject, een sterkere coördinatie tussen alle spelers, met name tussen de zorgverlening buiten en in het ziekenhuis, en een sterkere inzet op preventie.

Deze diensten dragen de merknaam PandaLab, en het gaat onder meer om: – een toepassing voor patiënten: PandaLab Mijn gezondheid – interprofessionele instant messaging: PandaLab Pro, – een beveiligd uitwisselingsplatform waarmee alle toepassingen in de gezondheidszorg eenvoudig kunnen samenwerken: PandaLab Hub.