Accueil / Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Het hoofdkantoor is gevestigd in 5 allée de Saint-Cloud in Villers-Lès-Nancy.

E-mail: contact@equasens.com Tel. 0820 90 81 00

RCS Nancy B 403 561 137 BTW NUMMER FR : 39403561137 Siret : 403 561 137 002 05

Verantwoordelijke utigever: Denis SUPPLISSON

Hosting

Equasens 5 Allée de Saint-Cloud54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Gebruiksvoorwaarden

Deze dienst is louter bestemd voor persoonlijk gebruik.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave voor enig ander doel op welke drager dan ook is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Equasens Groep en zou een inbreuk vormen in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek Intellectuele Eigendom.

Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder in het geding kan brengen.

De informatie in deze dienst is niet-bindend en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De hyperlinks op de Equasens website naar andere websites en, in het algemeen, naar alle bestaande bronnen op het internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het agentschap.

Reproductie op papier

Met uitzondering van het beeldmateriaal is de reproductie op papier van de pagina’s van deze site toegestaan onder de volgende drie voorwaarden :- de informatie wordt gratis verspreid ,- de integriteit van de gereproduceerde documenten wordt gewaarborgd (geen wijzigingen of veranderingen van welke aard dan ook) ,- de website www.equasens.com wordt uitdrukkelijk als bron vermeld, samen met de vermelding dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Reproductie op elektronische media

Reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op een elektronische drager is toegestaan op voorwaarde dat de bron www.equasens.com en de woorden “Alle rechten voorbehouden” duidelijk leesbaar worden toegevoegd. De gebruikte informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke of professionele doeleinden of voor het doel van een vereniging; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

De gebruikte informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke of professionele doeleinden of voor het doel van een vereniging; ieder gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Het creëren van links naar de website www.equasens.com

Equasens geeft toestemming voor het maken van een hypertext link naar haar content, onder voorbehoud van :

Er mag geen gebruik gemaakt worden van de techniek van deep linking, d.w.z. dat de pagina’s van de website (equasens.com) niet in de pagina’s van een andere website mogen worden genest, maar toegankelijk moeten zijn door een venster te openen.

De bron moet worden vermeld, waarbij door middel van een hypertextlink rechtstreeks naar de inhoud in kwestie wordt verwezen.

De gebruikte informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke of professionele doeleinden of voor het doel van een vereniging; ieder gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Opgelet! Deze machtiging geldt niet voor websites die informatie verspreiden van polemische, pornografische of xenofobe aard of die, in meer of mindere mate, de gevoeligheden van het grote publiek kunnen kwetsen.

Gelieve voor ieder ander gebruik met ons contact op te nemen.

Beeldmateriaal

Foto credits: Equasens

Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 kunt u uw inschrijvingsgegevens op elk moment wijzigen of verwijderen. Aangezien deze informatie vertrouwelijk is, verbindt de Equasens Groep zich ertoe ze te beschermen. Wij nodigen u uit de pagina met persoonsgegevens te raadplegen voor meer informatie.

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben (art. 34 van de wet “Informatique et Libertés” – Informatica en Vrijheden). U kunt dit recht rechtstreeks op de site uitoefenen of door contact met ons op te nemen:

Equasens 5 Allée de Saint-Cloud54600 VILLERS-LÈS-NANCY