Accueil / Privacybeleid

Privacybeleid

Equasnes hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij helpen u graag verder!

Door deze site en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerking – elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens. Betrokkene – een natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Wij / ons (al dan niet met hoofdletter geschreven) – De Equasens Groep

Beginselen inzake gegevensbescherming

Wij zijn gebonden aan de volgende beginselen inzake gegevensbescherming:

 • De verwerking is wettig, eerlijk en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben legitieme redenen. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij persoonsgegevens verwerken. Op verzoek verstrekken we u meer informatie over de verwerking.
 • De verwerking is beperkt tot het doel ervan. Onze verwerkingsactiviteiten stemmen overeen met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
 • De verwerking wordt uitgevoerd met een minimum aan gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die voor een bepaald doel nodig zijn. De verwerking is beperkt in de tijd. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • Wij doen ons best om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij doen ons best om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen:

 1. Recht op informatie – dit betekent dat u moet weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke gegevens worden verzameld, waar ze vandaan komen en waarom en door wie ze worden verwerkt.
 2. Recht op toegang – dit betekent dat u recht heeft op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen.
 3. Recht op rechtzetting – u hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden rechtgezet of gewist.
 4. Recht op verwijdering van gegevens – in bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.
 5. Recht om de verwerking te beperken – onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – in sommige gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 7. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering; en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. U kunt dit recht uitoefenen telkens wanneer de profilering een resultaat oplevert dat rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen voor u heeft.
 8. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht om uw persoonsgegevens in een door een computer leesbaar formaat te verkrijgen of, indien mogelijk, als rechtstreekse overdracht van de ene processor naar de andere.
 9. Recht om een klacht in te dienen – indien wij uw verzoek in het kader van uw toegangsrechten weigeren, zullen wij u een reden geven waarom dit niet mogelijk is. Als u het niet eens bent met de manier waarop uw verzoek is behandeld, neem dan contact met ons op.
 10. Recht op bijstand van de toezichthoudende autoriteit (CNIL) – betekent dat u recht heeft op bijstand van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het vorderen van schadevergoeding.
 11. Recht om uw toestemming in te trekken – u hebt het recht om de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Gegevens die wij verzamelen

Informatie die u aan ons hebt verstrekt Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, huisadres, enz. zijn, voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring met ons te verbeteren. Wij slaan de informatie op die u aan ons verstrekt, zodat u bijvoorbeeld commentaar kunt geven of andere activiteiten op onze website kunt uitvoeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, e-mail, gebruikers-ID, enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze diensten gebruikt of inhoud op onze website bekijkt, kan uw surfgedrag worden geregistreerd.

Informatie van onze partners Indien wij informatie moeten verzamelen van onze vertrouwde partners, zullen wij dit doen met de bevestiging dat zij wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit kan informatie zijn die u hun rechtstreeks hebt verstrekt of die zij over u hebben verzameld om andere wettelijke redenen.

Publiek beschikbare informatie In voorkomend geval kunnen wij informatie over u verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om :

 • u de beste service te bieden, maar ook om eenvoudigweg met u te communiceren en te interageren, en u soms op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten
 • uw klantervaring te verbeteren
 • een wettelijke of contractuele verplichting na te komen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en/of met uw toestemming.

Met het oog op het sluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van contractuele verplichtingen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • om u te identificeren
 • om u een dienst te verlenen of u een product toe te zenden/aan te bieden
 • om met u te communiceren voor verkoop- of factureringsdoeleinden

Op grond van een legitiem belang verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze klanten te beheren en te analyseren (aankoopgedrag en -historiek) teneinde de kwaliteit, de verscheidenheid en de beschikbaarheid van onze diensten te verbeteren
 • om via enquêtes te peilen naar uw klantentevredenheid

Behoudens andersluidend bericht van uwentwege, zetten we dit gegevensgebruik voort.

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • u alleen nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen van ons te sturen
 • voor andere doeleinden hebben wij uw toestemming gevraagd om uw briefing-, contact-, sollicitatie-, opleidingsaanvragen te verwerken…

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of gebruiken uw persoonsgegevens voor de mogelijkheden die de wet biedt. Wij behouden ons het recht voor de verzamelde persoonsgegevens te anonimiseren en deze gegevens te gebruiken. Wij zullen geen gegevens gebruiken die buiten het toepassingsgebied van dit beleid vallen, tenzij ze geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw factureringsgegevens en andere over u verzamelde gegevens zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen op grond van de wet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Door dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat:

 • het verband tussen de doeleinden, de context en de aard van de persoonsgegevens geschikt is voor verdere verwerking
 • verdere verwerking uw belangen niet zou schaden
 • er een passende waarborg voor de behandeling zou zijn.

Wij zullen u op de hoogte brengen van elke verdere verwerking en het doel ervan.

Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met externe entiteiten. In sommige gevallen worden persoonsgegevens over u verstrekt aan onze vertrouwde partners om ons in staat te stellen u de best mogelijke diensten te verlenen of om uw klantervaring te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens delen met onze freelancers, onze financiële partners, onze externe partners.

Wij zien erop toe dat wij alleen samenwerken met verwerkingspartners die een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens kunnen bieden. Wij maken uw persoonsgegevens alleen aan derden bekend wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien u daarmee hebt ingestemd of indien er andere rechtsgronden zijn.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). Waar nodig maken wij gebruik van anonimisering en pseudonimisering. Wij controleren onze systemen op kwetsbaarheden en aanvallen. Onze computersystemen zijn beschermd (firewall, antivirus) en worden regelmatig bijgewerkt (beveiliging, systeem, software-updates, enz.). Er wordt regelmatig onderhoud gepleegd om op mogelijke problemen te anticiperen.

Ook al doen we hiervoor ons best, wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen. Wij verbinden ons er echter toe de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van gegevensinbreuken. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als uw rechten of belangen in het gedrang komen. Wij zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en om de autoriteiten bij te staan in geval van een inbreuk.

Als u een account bij ons hebt, voor welke dienst dan ook (e-mail, online account, cloud-toegang…), houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden en dat u en wij samen verantwoordelijk zijn in geval van problemen.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit doen we om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies op browserniveau beheren. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u bepaalde functies mogelijk niet gebruiken

Wij kunnen cookies gebruiken in de volgende gevallen:

 • Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te stellen bepaalde belangrijke functies op onze website te gebruiken, zoals inloggen (indien van toepassing). Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteitscookies – deze cookies bieden functies die het gebruik van onze dienst gemakkelijker maken en stellen ons, waar nodig, in staat om meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres onthouden in commentaarformulieren. Dit betekent dat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren als u de volgende keer commentaar geeft.
 • Analytische cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen
 • Advertentiecookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor u en uw interesses. Bovendien worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt, te beperken. Zij worden gewoonlijk op de website geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Deze cookies “onthouden” dat u een website hebt bezocht en dat deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of reclamecookies gekoppeld aan sitefuncties die door een ander bedrijf worden aangeboden.

U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen via de instellingen van uw browser. U kunt ook bepaalde cookies van derden beheren door gebruik te maken van een privacy-verhogend platform. Voor meer informatie over cookies, zie cnil.fr

In termen van diensten/cookies van derden gebruiken wij :

Matomo om het internetverkeer naar onze website te meten. Als u Google Analytics-tracking in het algemeen wilt uitschakelen, gaat u naar de pagina Tracering uitschakelen.

Facebook Pixel om redactionele inhoud op Facebook te personaliseren op basis van de bekeken pagina’s op onze site. (https://www.facebook.com/settings?tab=ads)

Al deze cookies kunnen worden ingesteld op onze pagina met persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Wijzigingen in het privacybeleid

Het agentschap kan wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. De laatste wijziging dateert van 22 januari 2020.