Accueil / Groep

Expert in IT-oplossingen voor de gezondheidszorg in Europa

De Equasens Groep werd meer dan 35 jaar geleden opgericht en is een expert in bedrijfssoftwareoplossingen voor professionele zorgverleners en gezondheidszorginstellingen.

Equasens ontwerpt bovendien ook elektronische apparatuur, digitale oplossingen en gezondheidsrobotica, en is ook actief in financiering.

Vandaag rust Equasens alle soorten zorginstellingen uit – woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleegdiensten, thuishospitalisaties, gezondheidszorgnetwerken, multidisciplinaire rusthuizen – en zelfstandige zorgverleners zoals apothekers, dokters en verpleegkundigen.

Naast deze activiteiten is de Groep ook gespecialiseerd in interoperabiliteitsoplossingen om de coördinatie tussen de spelers in de gezondheidszorg en de gegevensuitwisseling rond de patiënt te verbeteren.

De Equasens Groep is qua marktaandeel en bedrijfsdiversiteit de grootste softwareuitgever in de gezondheidszorg.

De Groep is een belangrijke speler in de gezondheidszorg en in de coördinatie tussen de zorgverlening in en buiten het ziekenhuis en is aanwezig in Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Portugal, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

1200
werknemers waarvan 1/3 in O&O
dont 1/3 en R&D
214,07
miljoen omzet in 2021 (+12,4% ten opzichte van 2020)
de CA en 2022
(+10.88% versus 2021)
9
landen in Europa waarvan 4 in LGO

Het managementteam

Monsieur CHAPUSOT Thierry
Président du Conseil d’Administration
Monsieur SUPPLISSON Denis
Directeur Général, Administrateur
Monsieur de ROTALIER Grégoire
Directeur Général Délégué / Directeur de la Division Axigate Link
Madame GHARBI Sabrina
Directrice Ressources Humaines
Madame SCHMIDT Frédérique
Directrice Administrative et Financière
Monsieur LAFON Nicolas
Directeur de la Division FINTECH
Monsieur FAVIER Franck
Directeur de la Division e-Connect
Monsieur VALICON Damien
Directeur de la Division Pharmagest
Monsieur GOURSAUD Dominique
Directeur de la Division Medical Solutions

De Groep is nu de grootste Europese leverancier van IT-oplossingen voor de gezondheidszorg. Sinds meer dan 10 jaar zijn we ook actief buiten de apotheeksector en rusten we alle gezondheidswerkers in Frankrijk en in de toekomst in heel Europa uit met IT-oplossingen. De nieuwe naam en visuele identiteit belichaamt de dynamiek waar de Groep resoluut voor gekozen heeft: die van een pluridisciplinaire zorggroep die als opdracht heeft voortdurend de veranderingen in zijn vakgebieden te onderzoeken, erop te anticiperen en almaar meer interoperabele oplossingen met een hoge toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg te ontwikkelen.   De juiste informatie aanreiken aan de juiste zorgverlener, op het juiste moment, voor de juiste patiënt.

Thierry CHAPUSOT
Président du Conseil d’Administration du Groupe Equasens

De coöperatie Welcoop

Equasens is een dochteronderneming van de coöperatie Welcoop. De coöperatie Welcoop, een coöperatie van 4.000 apothekers, biedt tal van oplossingen die apothekers, zorgverleners en hun patiënten ondersteunen.

De coöperatie Welcoop omvat een laboratorium voor generieke geneesmiddelen (Cristers) en een laboratorium voor welzijns- en natuurlijke gezondheidsproducten (Laboratoire Marque Verte), een parallel importbedrijf (PharmaLab), een groep apotheken (Objectif Pharma) en haar twee merken (Anton & Willem en WellPharma) en drie dienstverlenende bedrijven, gespecialiseerd in logistiek (Welcoop Logistique), thuiszorg (D Medica), en IT en technologie (Groupe Equasens).

Net als de coöperatie Welcoop delen de medewerkers van Equasens een gemeenschappelijke identiteit en beschouwen ze zich als “gezondheids- en welzijnsambassadeurs”.

Deze ambassadeurs belichamen ze allemaal onze vier waarden: deskundigheid, dichtbij de mensen, anticipatie en optimisme. De geest van de coöperatieve beweging streeft per definitie naar het algemeen belang. Onze waarden zijn dan ook de principes die ons aansturen in alles wat we doen, die zin geven aan onze projecten, die elk initiatief en elke professionele daad ondersteunen en voeden.

Zij zijn het cement van al onze relaties, intern en extern.