Accueil / Groep / Onze verbintenissen

Nos engagements

Expert in IT-oplossingen voor de gezondheidszorg in Europa

Bewezen kennis van uw bedrijf

Met meer dan 35 jaar ervaring in elk van de beroepen in de gezondheidszorg weet de Equasens Groep hoe het diensten en oplossingen moet ontwikkelen die perfect zijn afgestemd op de behoeften van de verschillende professionele zorgverleners.

Ondersteuning op maat

Wij werken in projectvorm, voor private of overheidsinstellingen, en wij luisteren naar onze stakeholders. Wij begeleiden ook zelfstandige zorgverleners, via “industriële” processen, auditing en gepersonaliseerde begeleiding, opleiding en ondersteuning.

Naleving van de regelgeving

De Equasens Groep ziet er voortdurend op toe dat de regelgeving wordt nageleefd. Wij hebben het hoogste accreditatieniveau en laten onze systemen regelmatig op hun naleving van de wetgeving controleren. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Europese GDPR-verordening waarin een nieuwe manier om om te gaan met gezondheidsgegevens is vastgelegd.

Voor de gezondheid en het welzijn van onze patiënten

De Equasens Groep is zich ervan bewust dat onze software-oplossingen een impact kunnen hebben op de gezondheid van patiënten. Daarom werkt het elke dag aan de verdere verbetering van zijn oplossingen om de zorgverleners een 360° zicht te geven op hun patiënten zodat zij hen zo een efficiëntere zorg kunnen verlenen.

Voor de coördinatie van het zorgtraject, naar het zorgsysteem van morgen

Ons doel is de coördinatie van de diverse gezondheidsactoren en de gegevensuitwisseling rond de patiënt te verbeteren, maar ook de efficiëntie van de gezondheidsstelsels te verhogen. De juiste informatie, aan de juiste zorgverlener, op het juiste moment, voor de juiste patiënt. Zo versterken wij onze positionering en onze patiëntgerichte strategie, die wij al meer dan 10 jaar als onze leidraad hanteren.