Accueil / Solutions / Automeds

Automeds

De AUTOMEDS herverpakkingsrobot beveiligt de voorbereiding van de toe te dienen doses. De AUTOMEDS-robot, die geschikt is voor zowel zorgverlening buiten als in zorginstellingen, bevordert de veiligheid van het circuit en het juiste gebruik van geneesmiddelen dankzij zijn betrouwbare en veilige technologie.